Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych 
(ebook)

Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych (ebook)

Płatnicy składek zobowiązani są do: dokonania zgłoszenia płatnika składek, informowania o każdej zmianie danych płatnika ustalenia dla każdego ubezpieczonego obowiązku ubezpieczeń społecznych w rozbiciu na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszenia każdego ubezpieczonego W stronę ubezpieczeń informowania o zmianach, a potem w...

[Pokaż więcej | Pobierz]