Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej 
(ebook)

Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej (ebook)

W książce zaprezentowano różne aspekty polityki zdrowotnej Unii Europejskiej. Najważniejsze problemy ujęto w trzech grupach tematycznych: Płaszczyzna polityki społecznej i zdrowotnej, wybrane zagadnienia unijnej polityki zdrowotnej, a Też skutki przywileje przemieszczania się, nowych regulacji prawnych i perspektyw trendów migracyjnych w UE. Z detalami omówiono m.in.: europejski Aparat ogólnospołe...

[Pokaż więcej | Pobierz]