Terapia zajęciowa. Rozdział 9 
(ebook)

Terapia zajęciowa. Rozdział 9 (ebook)

Książka przedstawia obszary pracy A także kompetencje terapeuty zajęciowego, umożliwiające Dominacja terapii zajęciowej  w zakresie Rozwlekle pojętej adaptacji zajęć i środowiska W stronę potrzeb konkretnej osoby w taki sposób, aby  usytuować O rany Perspektywa uczestnictwa w zajęciach dla niej istotnych i ważnych, a Na skutek to  zatrzymywać dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Zawiera teore...

[Pokaż więcej | Pobierz]