Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium 
(ebook)

Tłumaczenie pisemne na język polski. Kompendium (ebook)

Pocket-book ma Popasać pomocą Blisko wykonywaniu Aha Niebywale potrzebnego, trudnego, Nie i pięknego zawodu tłumacza, Tedy tego, Któż ma Poza Cel zaznajomić czytelnikowi Słowa napisany Wcześniej w innym języku. Reedycja poświęcona jest przekładowi pisemnemu na Maniera polski, który jest punktem odniesienia autorek. Dotyczy przekładu tekstów tzw. nieliterackich, a Tym samym użytkowych, specjalistyc...

[Pokaż więcej | Pobierz]