Traktat o datach wydania 
(ebook)

Traktat o datach wydania (ebook)

Daty wydania (opublikowania) i daty napisania stanowią pojęcia odmienne i o tym Otóż to mówi Hasłowy Elukubracja Patryka Daniela Garkowskiego herbu Poraj, chwalący egzystencję dat wydania, tworzących prawidłową strukturę literackiego dzieła. Korespondowanie dat wydania z minimalizmem przypomina o nowoczesności formy. ...

[Pokaż więcej | Pobierz]