Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja 
(ebook)

Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja (ebook)

Rada terytorialny w Polsce znajduje Wywoływać awantury/ burdy w fazie modernizacji i dostosowania W kierunku wyzwań globalnych i integracji europejskiej. Nadto ograniczone Szanse finansowe, organizacyjne, techniczne i ludzkie samorządów terytorialnych, w stosunku W kierunku skali potrzeb i konieczności rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów lokalnych, powodują, Iż muszą one (powinny) pro...

[Pokaż więcej | Pobierz]