Wolność i metafizyka 
(ebook)

Wolność i metafizyka (ebook)

"Wolność i metafizyka" Marcina Poręby to Melanż tekstów, które powstawały na przestrzeni Z okładem dwudziestu lat. Zebrane Na skutek Autora prace dotyczą Od wielkiego dzwonu Dosyć odległych od siebie zagadnień z zakresu historii filozofii Plus takich dziedzin filozofii Skoro epistemologia, metafizyka i Myśl umysłu.Racją współistnienia No różnych tematycznie tekstów w jednym tomie jest zaprezentowa...

[Pokaż więcej | Pobierz]