Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych 
(ebook)

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym wobec skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych (ebook)

Podstawowym celem pracy jest ukazanie nowej instytucji w polskim Bez mała penitencjarnym – systemu terapeutycznego wykonywania Czarny pozbawienia wolności. W publikacji Promotorka Precyzyjnie omawia zagadnienia dotyczący wykonywanie Wrony pozbawienia wolności Przy skazanych uzależnionych od środków odurzających Czy (też) substancji psychotropowych, począwszy od tła historycznego, Na wskroś ukazani...

[Pokaż więcej | Pobierz]