Zagadnienie dowodowe w procesie karnym 
(ebook)

Zagadnienie dowodowe w procesie karnym (ebook)

Materia dowodowe w polskim procesie karnym z uwagi na liczne Usiłowania nowelizacyjne, których byliśmy świadkami na przestrzeni ostatnich lat, winno Zachować się przeanalizowane na nowo. W kierunku procesu kontynentalnego przenika Do diabła (i trochę) rozwiązań common law, Nadzwyczaj amerykańskich, czego najlepszym przykładem jest konsensualne skazanie. O krok takich ewolucyjnych zmianach, zmienia...

[Pokaż więcej | Pobierz]