Zdrowie publiczne. Rozdział 20 
(ebook)

Zdrowie publiczne. Rozdział 20 (ebook)

Samopoczucie publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, A także i socjologii I psychologii. W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują Harcować one wokół: koncepcji zdrowia w medycynie, polityki zdrowotnej, współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny, profilaktyki zd...

[Pokaż więcej | Pobierz]