Zdrowie publiczne. Rozdział 4 
(ebook)

Zdrowie publiczne. Rozdział 4 (ebook)

Witalizm Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, Jeżeli i socjologii I psychologii. W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują Baraszkować one wokół: koncepcji zdrowia w medycynie, polityki zdrowotnej, współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny, profilaktyki zdro...

[Pokaż więcej | Pobierz]